What's in a name? Amidst the arid landscape of Rajasthan, a young woman with dreamy eyes struggles to prove her worth.

Tiêu đề:Faltu

Năm:2023

Thể loại:

Quốc gia:India

Studio:, ,

Diễn viên:, , , ,

Phi hành đoàn:

Từ khóa:, , ,

Ngày phát sóng đầu tiên: Nov 02, 2022

Ngày phát sóng cuối cùng: Feb 04, 2023

Mùa:1 Mùa

Tập phim: 100 Tập phim

Thời gian chạy: 28:14 phút

IMDb: 4.3 / 10 bởi 6 người dùng

Phổ biến: 1432.225

Ngân sách: $

Doanh thu: $

Ngôn ngữ:

Giống Phim: Kyle XY Brothers and Sisters Jericho
Buy on
Access to your favorite movies!