Self-sufficient Banni runs her meal delivery service. However, her life turns upside down when she is tasked with feeding a rich but emotionally unstable Yuvan.

Tiêu đề:Banni Chow Home Delivery

Năm:2023

Thể loại:, ,

Quốc gia:India

Studio:

Diễn viên:

Phi hành đoàn:

Từ khóa:

Ngày phát sóng đầu tiên: May 30, 2022

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 03, 2023

Mùa:1 Mùa

Tập phim: 202 Tập phim

Thời gian chạy: 26:14 phút

IMDb: 4.9 / 10 bởi 8 người dùng

Phổ biến: 3.652

Ngân sách: $

Doanh thu: $

Ngôn ngữ:

Giống Phim: Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng M3GAN Avatar: Dòng Chảy Của Nước
Buy on
Access to your favorite movies!