A violinist is found dead not far from the tomb of DaVinci, in a suspicious position. Captain of the Orléans research section, Alban Dutertre teams up with Officer Bérénice Amarillo. Alban and Bérénice will have to solve the puzzle.

Tiêu đề:L'oubliée d'Amboise

Năm:2022

Thể loại:,

Quốc gia:France

Studio:

Diễn viên:, , , , ,

Phi hành đoàn:, ,

Từ khóa:

Giải phóng: Apr 03, 2022

Thời gian chạy: 96 phút

IMDb: 6.3 / 10 bởi 16 người dùng

Phổ biến: 152.52

Ngân sách: $0

Doanh thu: $0

Ngôn ngữ: Français

Giống Phim: Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng Ăn Cưới Gặp Ăn Cướp M3GAN Truyền Máu
Buy on
Access to your favorite movies!