What's in a name? Amidst the arid landscape of Rajasthan, a young woman with dreamy eyes struggles to prove her worth.

शीर्षक:Faltu

बर्ष:2023

विधा:

देश:India

स्टुडियो:, ,

जात:, , , ,

चालक दल:

कीवर्ड:, , ,

पहिलो एयर मिति: Nov 02, 2022

अन्तिम एयर मिति: Feb 04, 2023

सीजन:1 सीजन

एपिसोड: 100 एपिसोड

रनटाइम: 28:14 मिनेट

IMDb: 4.3 / 10 द्वारा 6 प्रयोगकर्ताहरू

लोकप्रियता: 1432.225

बजेट: $

राजस्व: $

भाषा:

समान चलचित्रहरू: Kyle XY Brothers and Sisters Jericho
Buy on
Access to your favorite movies!